+48 68 347 35 57
sekretariat@sp3wolsztyn.pl


AKTUALNOŚCI    O NAS    POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA   
ŚWIETLICA    SPORT    BIBLIOTEKA    KONTAKT   

Patron szkoły

\SP3

 

Michał Drzymała urodził się 13 września 1857 r. we wsi Zdrój niedaleko Grodziska Wielkopolskiego. Pochodził z biednej, wielodzietnej rodziny chłopskiej. W 1881r. pojął za żonę Józefę Vetter. Od tego momentu często zmieniał miejsce zamieszkania, aż w końcu nabył na własność skrawek gruntu o łącznej powierzchni 1,75 ha w Podgradowicach pod Rakoniewicami. Niestety w życiu Drzymały pojawił się wielki problem. W 1904r. uchwalone zostało niekorzystne dla Polaków prawo, tzw. nowela osadnicza, która wymagała zgody urzędników niemieckich na postawienie budynku. Polakom, najczęściej takiego zezwolenia odmawiano. Michał Drzymała postanowił przeciwstawić się temu ustawodawstwu. Chcąć ominąć zakaz, zakupił stary wóz cyrkowy za 350 marek. Następnie ustawił go na swojej parceli i zamieszkał w nim wraz z rodziną.

Wkrótce o niepokornym polskim chłopie zrobiło się głośno. O Drzymale rozpisywali się krajowi i zagraniczni dziennikarze. Ludzie z różnych stron przyjeżdżali oglądać nietypowy dom na kółkach. Ten rozgłos nie był na rękę władzom niemieckim, które rozpoczęły walkę z wielkopolskim chłopem. Cała batalia trwała 4 lata. Wobec Michała Drzymały zastosowano m.in. przepis, w myśl którego wóz nie mógł stać w jednym miejscu dłużej niż 24 godziny. Aby nie łamać prawa, Drzymała dzień w dzień przesuwał go o kilka centymetrów.

W 1908r. Drzymałowie zamieszkali w nowym, ufundowanym przez społeczeństwo polskie wozie, który zapewniał bardziej komfortowe warunki do życia. Od tego momentu władze pruskie wynajdywały coraz to nowe przepisy mające zakończyć spór z polskim chłopem. W końcu pod pretekstem tego, że dom mieszkalny musi mieć minimum 2,5 m wysokości (wóz miał 2,3 m), Prusacy usunęli niepokornego chłopa z wozu. Mimo, że formalna batalia zakończyła się sukcesem zaborcy, to propagandowo Niemcy byli całkowicie skompromitowani.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Drzymała popadł w nędzę i zapomnienie. W końcu jednak doczekał się wyróżnienia za swoje zasługi. 1 października 1927r. państwo polskie przyznało mu 15 hektarowe gospodarstwo w Grabównie.

Michał Drzymała zmarł 21 kwietnia 1937r. w Grabównie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Miasteczku Krajeńskim z honorami cywilnymi i wojskowymi. Pośmiertnie odznaczono go orderem "Polonia Restituta".

 

\SP3

Zdrój koło Grodziska Wielkopolskiego. Miejsce gdzie stał dom rodzinny Drzymały (fot. 2006)

 

\SP3  \SP3

Zdrój koło Grodziska Wielkopolskiego. Obelisk pamiątkowy z tablicą (fot. 2006)

 

\SP3

Michał Drzymała z żoną Józefą

 

  \SP3   \SP3  

\SP3   \SP3

Drzymałowo koło Rakoniewic. Historyczna parcela Drzymały (fot. 2006)

 

\SP3

Pierwszy wóz Michała Drzymały

 

\SP3                                                \SP3

                 Drugi wóz Drzymały dar Polaków z trzech zaborów           Michał Drzymała odbierający wóz w Grodzisku Wielkopolskim

 

\SP3   \SP3

Ruiny domu Drzymały w Cegielsku koło Rostarzewa (fot.2006)

 

\SP3 

Dom Drzymały w Grabównie, gmina Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski (widok przedwojenny)

 

\SP3   \SP3

Grób Michała Drzymały w Miasteczku Krajeńskim w 1965 i 2005 roku

 


O NAS

Nasza szkoła to miejsce bezpieczne i przyjazne dzieciom.

Mieści się na dużym osiedlu, w przestronnym, monitorowanym budynku. 

Jest to szkoła ośmioklasowa z oddziałami przedszkolnymi i integracyjnymi.


WIĘCEJ...
HISTORIA

PATRON

OSIĄGNIĘCIA

STATUT SZKOŁY

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

RADA RODZICÓW


ODDZIAŁY
PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

EDUKACJA
W KLASACH 4-8


POMOC
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona w czasie bieżącej pracy oraz w formach odpowiednich do potrzeb.

Udzielają jej nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, a w szczególności: pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi oraz terapeuci pedagogiczni.


PEDAGOG

PSYCHOLOG

LOGOPEDA

STOŁÓWKA

Szkolna stołówka to miejsce, do którego uczniowie ruszają w momencie, kiedy zabrzmi dzwonek rozpoczynający przerwę obiadową. Zorganizowana bezpiecznie i funkcjonalnie pozwaladzieciom komfortowo i w towarzystwie kolegówzjeść smaczny, odpowiednio zbilansowany, ciepły posiłek przy stolikach, przy których mają wystarczająco dużo miejsca, by w wygodny sposób zjeść obiad. Opiekunowie dzieci wpajaprawidłowe nawyki żywieniowe, przypominają o higienie rąk, dbają o odpowiednie warunki zapewniające spokojne spożycie posiłku, bez stresu i presji czasu. Wydzielone strefy pozwalają na bezproblemowe korzystanie ze stołówki młodszym dzieciom, jedzącym trzy posiłki dziennie i starszym, którzy według ustalonego harmonogramu, bez ścisku, posilają się między lekcjami. Wykwalifikowany personel wydaje około 500 posiłków dziennie, a urozmaicone obiady, z dodatkiem smacznego deseru, cieszą się dużym zainteresowaniem około 350 dzieci.

Opłatę za obiady należy uiszczać w wyznaczonym terminie do 15 dnia każdego miesiąca na konto nr 54 1020 4144 0000 6202 0150 6930 w dokładnej kwocie (wg wzoru):

ilość dni szkolnych x stawka obiadowa = dokładna kwota do zapłacenia

lub podaną przez intendenta w e-mailu, jeśli w poprzednim okresie rozliczeniowym wynikła nadpłata.

W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, wycieczka, zawody, zdarzenie losowe) odpisy z obiadów należy zgłaszać:

  • w dniach poprzedzających odpis - u wychowawców świetlicy (dziecko lub rodzic/opiekun), u intendenta (mailowo) lub przez zakładkę na stronie internetowej szkoły: https://sp3wolsztyn.pl/formularz-obiady.html#a
  • w dniu, kiedy dziecko nie będzie na obiedzie do godziny 800 wyłącznie mailowo na adres: intendent@trojkawolsztyn.onmicrosoft.com podając: imię, nazwisko i klasę dziecka (tylko zgłoszenia mailowe są podstawą do odpisu)

W sprawach innych można kontaktować się z intendentem pod numerem telefonu 513 097 850 (telefonicznie lub sms).

Szczegółowy regulamin korzystania ze stołówki szkolnej umieszczony jest na Karcie zgłoszenia dziecka na obiady.

  

 


JADŁOSPIS KLASY I-VII

JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE

ZGŁOŚ NIEOBECNOŚĆ NA OBIEDZIEŚWIETLICA

Świetlica szkolna to wyjątkowe miejsce w szkole. Dzięki wychowawcom, dzieci mogą bezpiecznie i ciekawie spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje lub zajęcia dodatkowe. To miejsce, gdzie podopieczni czekają na powrót rodziców z pracy, gdy jeszcze samodzielnie nie mogą wrócić do domu.

Działania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy to rozmowy indywidualne, planowanie pracy, opieka i bezpieczeństwo w czasie zajęć i projektów, to także propagowanie zdrowia poprzez odpowiednie do pory roku ubieranie się, odżywianie, higienę psychiczną i fizyczną, gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz współpraca z rodzicami i wychowawcami.

wiecej...TRÓJKA W RUCHU

Trójka sportem stoi.

Od wielu lat w naszej szkole funkcjonują klasy ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego. Dzięki zaangażowaniu młodych sportowców i nauczycieli niejednokrotnie stawaliśmy na podium w rankingu Najbardziej Usportowionej Szkoły w Wielkopolsce.

 >> Trójka w ruchu FB


BIBLIOTEKA

 

 

test


Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Adres: ul. Konopnickiej 1, 64-200 Wolsztyn
tel./fax. 68 347 35 57

sekretariat@sp3wolsztyn.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
kontakt@rodo-leszno.com.pl

 Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by sp3wolsztyn.pl 2015 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"

stat4u