+48 68 347 35 57
sekretariat@sp3wolsztyn.pl


AKTUALNOŚCI    O NAS    POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA   
ŚWIETLICA    SPORT    BIBLIOTEKA    KONTAKT   

O nas

Nasza szkoła to miejsce bezpieczne i przyjazne dzieciom. Mieści się na dużym osiedlu, w przestronnym, monitorowanym budynku.

Jest to szkoła ośmioklasowa z oddziałami przedszkolnymi i integracyjnymi.

Do realizacji zadań dydaktycznych posiada bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne. Dysponuje też:

 • pracownią komputerową,
 • dwiema salami gimnastycznymi i boiskami sportowymi ze sztuczną nawierzchnią,
 • bezpiecznym placem zabaw dla najmłodszych,
 • biblioteką z bogatym księgozbiorem,
 • przestronną świetlicą,
 • stołówką,
 • windą dla niepełnosprawnych,
 • sklepikiem szkolnym,
 • gabinetem pielęgniarki, pedagoga i logopedy.

Kadrę pedagogiczną stanowią twórczy, wymagający, ale troskliwi nauczyciele, którzy dbają o wysoki poziom nauczania oraz rozwijanie zdolności i talentów swoich wychowanków.

Nasi uczniowie biorą udział w wielu projektach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Osiągają sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim.

W odpowiedzi na potrzeby podopiecznych w ofercie szkoły znalazło się szereg ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą rozwijać talenty językowe, matematyczne, plastyczne, muzyczne i sportowe. W ramach kółek zainteresowań zdobywają nowe umiejętności: uczą się szyć, haftować, piec i gotować.

W szkole organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy okolicznościowe, wyjścia do kina i teatru, wycieczki klasowe, rajdy oraz wyjazdy na zieloną szkołę.

Dla uczniów z trudnościami w nauce prowadzimy zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne oraz terapeutyczne.

Współpracujemy z różnymi organizacjami i instytucjami. Jesteśmy organizatorem konkursów o zasięgu powiatowym:

 • Powiatowego Konkursu Młodych Talentów Literackich,
 • Powiatowego Konkursu „Mali Recytatorzy”,
 • Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Dyktando”.

Wolsztyńska Trójka ma już ponad 60 lat i ciągle się rozwija.

Zapraszamy do współpracy.

 

 \SP3        \SP3       \SP3        \SP3 

Gabinet polonistyczny

 

Gabinet matematyczny

 

Gabinet  języków obcych

 

Gabinet historyczny

 

 \SP3        \SP3        \SP3        
Gabinet biologiczny   Gabinet geograficzny   Gabinet fizyczno-chemiczny   Gabinet muzyczny

 

 \SP3       \SP3         
Gabinet plastyczno-techniczny   Pracownia komputerowa    

 

 \SP3   \SP3     \SP3   \SP3

Sale gimnastyczne 

 

\SP3             

Korytarze szkolne

 

    \SP3    \SP3 

Stołówka 


O NAS

Nasza szkoła to miejsce bezpieczne i przyjazne dzieciom.

Mieści się na dużym osiedlu, w przestronnym, monitorowanym budynku. 

Jest to szkoła ośmioklasowa z oddziałami przedszkolnymi i integracyjnymi.


WIĘCEJ...
HISTORIA

PATRON

OSIĄGNIĘCIA

STATUT SZKOŁY

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

RADA RODZICÓW


ODDZIAŁY
PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

EDUKACJA
W KLASACH 4-8


POMOC
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona w czasie bieżącej pracy oraz w formach odpowiednich do potrzeb.

Udzielają jej nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, a w szczególności: pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi oraz terapeuci pedagogiczni.


PEDAGOG

PSYCHOLOG

LOGOPEDA





STOŁÓWKA

Szkolna stołówka to miejsce, do którego uczniowie ruszają w momencie, kiedy zabrzmi dzwonek rozpoczynający przerwę obiadową. Zorganizowana bezpiecznie i funkcjonalnie pozwaladzieciom komfortowo i w towarzystwie kolegówzjeść smaczny, odpowiednio zbilansowany, ciepły posiłek przy stolikach, przy których mają wystarczająco dużo miejsca, by w wygodny sposób zjeść obiad. Opiekunowie dzieci wpajaprawidłowe nawyki żywieniowe, przypominają o higienie rąk, dbają o odpowiednie warunki zapewniające spokojne spożycie posiłku, bez stresu i presji czasu. Wydzielone strefy pozwalają na bezproblemowe korzystanie ze stołówki młodszym dzieciom, jedzącym trzy posiłki dziennie i starszym, którzy według ustalonego harmonogramu, bez ścisku, posilają się między lekcjami. Wykwalifikowany personel wydaje około 500 posiłków dziennie, a urozmaicone obiady, z dodatkiem smacznego deseru, cieszą się dużym zainteresowaniem około 350 dzieci.

Opłatę za obiady należy uiszczać w wyznaczonym terminie do 15 dnia każdego miesiąca na konto nr 54 1020 4144 0000 6202 0150 6930 w dokładnej kwocie (wg wzoru):

ilość dni szkolnych x stawka obiadowa = dokładna kwota do zapłacenia

lub podaną przez intendenta w e-mailu, jeśli w poprzednim okresie rozliczeniowym wynikła nadpłata.

W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, wycieczka, zawody, zdarzenie losowe) odpisy z obiadów należy zgłaszać:

 • w dniach poprzedzających odpis - u wychowawców świetlicy (dziecko lub rodzic/opiekun), u intendenta (mailowo) lub przez zakładkę na stronie internetowej szkoły: https://sp3wolsztyn.pl/formularz-obiady.html#a
 • w dniu, kiedy dziecko nie będzie na obiedzie do godziny 800 wyłącznie mailowo na adres: intendent@trojkawolsztyn.onmicrosoft.com podając: imię, nazwisko i klasę dziecka (tylko zgłoszenia mailowe są podstawą do odpisu)

W sprawach innych można kontaktować się z intendentem pod numerem telefonu 513 097 850 (telefonicznie lub sms).

Szczegółowy regulamin korzystania ze stołówki szkolnej umieszczony jest na Karcie zgłoszenia dziecka na obiady.

  

 


JADŁOSPIS KLASY I-VII

JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE

ZGŁOŚ NIEOBECNOŚĆ NA OBIEDZIE



ŚWIETLICA

Świetlica szkolna to wyjątkowe miejsce w szkole. Dzięki wychowawcom, dzieci mogą bezpiecznie i ciekawie spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje lub zajęcia dodatkowe. To miejsce, gdzie podopieczni czekają na powrót rodziców z pracy, gdy jeszcze samodzielnie nie mogą wrócić do domu.

Działania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy to rozmowy indywidualne, planowanie pracy, opieka i bezpieczeństwo w czasie zajęć i projektów, to także propagowanie zdrowia poprzez odpowiednie do pory roku ubieranie się, odżywianie, higienę psychiczną i fizyczną, gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz współpraca z rodzicami i wychowawcami.

wiecej...



TRÓJKA W RUCHU

Trójka sportem stoi.

Od wielu lat w naszej szkole funkcjonują klasy ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego. Dzięki zaangażowaniu młodych sportowców i nauczycieli niejednokrotnie stawaliśmy na podium w rankingu Najbardziej Usportowionej Szkoły w Wielkopolsce.

 

>> Trójka w ruchu FB


BIBLIOTEKA

 

 

test


Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Adres: ul. Konopnickiej 1, 64-200 Wolsztyn
tel./fax. 68 347 35 57

sekretariat@sp3wolsztyn.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
kontakt@rodo-leszno.com.pl

 



Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by sp3wolsztyn.pl 2015 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"

stat4u